Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/a/f/6/vitashop.se/httpd.www/project/base/controllers/about/about.php on line 91 Vitashop.se - om oss

Är kosttillskott farligt?

Vi har här gjort en mindre utredning i frågan och förhoppningsvis ger den lite perspektiv.

Naturligtvis är det absolut bästa att få alla näringsämnen via kosten men det kanske inte alltid är så lätt. Orsakerna kan exempelvis vara ett lågt energiintag vilket direkt betyder mindre mängd näringsämnen, att man inte är ute i solen så att huden kan bilda vitamin D, ett ensidigt kostintag, att man undviker olika livsmedel eller livsmedelsgrupper, att Sverige har lägre halt av Selen i jordarna, eventuell utarmning av jordarna med ensidig åkerbruk utan att återtillföra mineraler etc.

Kosttillskott 60 000 gånger säkrare än mediciner skriver dagens homeopati. En undersökning från år 2012 visar att kosttillskott är bland det mest säkra vi kan utsättas för. Faktum är att det ligger allra lägst på riskskalan. Örtbehandling kommer inte långt ovanför. På helt andra sidan av riskskalan kommer skolmediciner. Att hamna på akutsjukhus hamnar i topp på skalan och är lika farligt som att vara soldat i krig.

 • kosttillskott (x1)
 • örtbehandling (x8)
 • värktabletter (x348)
 • arbetsolyckor (x658)
 • drunkning (x738)
 • trafikolyckor (x3238)
 • olyckor i hemmet (x7000)
 • MC-olyckor (x35 319)
 • biverkningar från medicin (x62 000)
 • inläggning på akutsjukhus (UK) (medicinska skador som är möjliga att förhindras) (x293 006)

Vitaminer: Nödvändiga men livsfarliga skriver Lotta Fredholm - tidskriften Forskning & Framsteg. Friska vuxna mår inte bättre av att äta vitaminpiller och i höga doser i kosttillskott kan antioxidanter till och med vara farliga.

I artikeln framkommer bland annat följande:

En rapport om vitaminers och antioxidanters farlighet väckte stor uppmärksamhet när den presenterades år 2008. Rapporten var en sammanställning från forskningsinstitutet Cochrane. Ett danskt forskarlag hade gått igenom 67 olika vetenskapliga studier som sammanlagt omfattade drygt 230 000 personer. Med hjälp av olika statistiska beräkningar gick det att slå fast att kosttillskott inte ökar livslängden. Tvärtom visade sig tillförsel av extra A-vitamin, beta-karoten och E-vitamin öka risken att dö. Värst var A-vitamin som ökade den risken med hela 16 procent. För C-vitamin gick det inte att se vare sig positiva eller negativa effekter, och samma sak gällde spårämnet selen.

Många av de vitaminer och mineraler vi behöver fungerar som antioxidanter. Kända antioxidanter är E-vitamin, C-vitamin, beta-karoten (som är ett förstadium till A-vitamin) och selen. Antioxidanter motverkar fria radikaler som kan kopplas till olika sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdom, stroke etc.

Det som löper som en röd tråd genom Cochranestudien och de tidigare studierna är att det är extra dåligt för rökare att ta kosttillskott med stora doser antioxidanter, säger Wulf Becker, chefsnutritionist vid Livsmedelsverket. Han anser att tolkningen av Cochranestudien bör vara att det i allmänhet inte tillför något positivt för en frisk vuxen att ta kosttillskott, något som också står i Livsmedelsverkets råd. Däremot bör vissa grupper ta kosttillskott, exempelvis behöver veganer ta extra vitamin B12.

Christian Gluud går ett steg längre. Han är kritisk till att man i Sverige och internationellt räknar multivitamintabletter som kosttillskott och inte som läkemedel. De kan potentiellt vara dödliga. De bör då betraktas som läkemedel och regleras mer noggrant. Den som verkligen behöver kosttillskott ska förstås kunna få det, men på recept, säger han.

Dosen spelar roll säger Alicja Wolk som är professor i epidemiologisk nutrition vid Karolinska Institutet, och hon påpekar att i många av de studier som forskarna analyserat i Cochranerapporten är halterna av kosttillskotten mycket höga. A-vitamin gavs i 5-8 gånger högre doser än rekommenderat, C-vitamin i 20 gånger högre och i en studie gavs E-vitamin i 300 gånger högre dos än vad som normalt rekommenderas i Sverige.

Hon har tillsammans med sina medarbetare gjort studier som visat att vitaminer kan vara skadliga. Redan för tio år sedan publicerade de för första gången belägg för att tillförsel av A-vitamin ökar risken för benskörhet. Resultatet bekräftades senare av andra forskare.

Enligt Alicja Wolk är det stor skillnad att få i sig antioxidanter via multivitamintabletter jämfört med från födan. I tabletten ingår ett tiotal vitaminer och mineraler, medan det i födan kan finnas tusentals olika antioxidanter. Det gör skillnad i upptag. Ett exempel är att B-vitaminet folat via kosten inte tas upp i högre utsträckning än vad kroppen behöver. Men i piller tas folsyra upp till 100 procent, säger Alicja Wolk.

Alicja Wolk och hennes medarbetare har tittat på svenska mäns kosthållning, där männen rapporterade vilken mat de äter och hur ofta. Det visar sig då att de som äter varierad kost också får i sig de näringsämnen de behöver. Nyckelordet är att kosten ska vara just varierad. Studien publicerades år 2007 och omfattade drygt 40 000 män mellan 45 och 79 år. Kosten som männen åt bestod av svensk nutida mat. I en kompletterande studie, som publicerades år 2008, framkom däremot att män som äter icke-varierad kost lever längre om de äter kosttillskott.

Men näringsinnehållet i våra grödor är inte konstant. Exempelvis kan innehållet av spårämnen som selen och zink variera beroende på var hur grödan odlas. Själva odlingssättet kan också spela roll.

(Utdrag ur en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg)

Vitashop Sverige vill belysa att det är skillnad på rekommendationer av näringsämnen för att behålla sin friskhet och kroppens normala funktion jämfört med att behandla uppkomna sjukdomar med olika näringsämnen i hög dos (klinisk nutrition).

Det kan också ifrågasättas varför det vid sjukdom endast tillförs några enstaka näringsämnen i hög dos istället för ett brett spektrum av olika näringsämnen tillsammans med eventuellt högre doseringar av vissa näringsämnen.

En sak som också är viktig i sammanhanget och kan ha betydelse är att de flesta kosttillskott precis som läkemedel är kemiskt syntetiskt framställda och därmed onaturliga även om den kemiska formeln är identisk med den naturliga.

Livsmedelsverket skriver bland annat följande om kosttillskott:

Trots att det finns många brister i våra matvanor visar kostundersökningar att de allra flesta får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom den vanliga maten. För de flesta finns det alltså inget behov av extra kosttillskott. Personer som inte äter alla sorters livsmedel eller har någon sjukdom som leder till ökat behov kan behöva ta kosttillskott. Detta gäller särskilt de som väljer bort flera livsmedelsgrupper.

Livsmedelsverkets råd om kosttillskott:

 • Vitamin D till alla barn upp till två års ålder. Vissa barn behöver fortsätta med D-vitamintillskott även efter två år.
 • Folsyra till kvinnor som kan tänkas bli gravida.
 • Vitamin D till äldre som inte regelbundet vistas ute.
 • Vitamin B12 och D-vitamin i form av kosttillskott eller berikade produkter till veganer.

  För höga doser av vitaminer och mineraler kan vara skadliga för kroppen. För vissa ämnen är det relativt liten marginal mellan vad som är nyttigt för kroppen och vad som kan leda till negativa effekter. Exempel på detta är A-vitamin.

  Det finns uppskattade övre intagsnivåer, så kallade Upper levels (UL), för vissa vitaminer och mineraler. UL är det intag per dag av vitaminet eller mineralen som inte bör överskridas under en längre tid. UL avser intaget från alla källor tillsammans, alltså både det vi får från maten och det vi får från eventuella kosttillskott. UL ligger oftast betydligt högre än vad som är möjligt att få i sig genom vanlig mat, men mängderna är däremot möjliga att få i sig via kosttillskott.

  Övre gränser (UL) för genomsnittligt dagligt intag av vissa näringsämnen för friska vuxna.

  Värdena är alltså inte rekommenderade intag utan nivåer för högsta långvariga, dagliga intag som bedömts som osannolikt att utgöra risk för negativa hälsoeffekter hos den friska befolkningen. UL-värdena har tagits fram för den normala, friska befolkningen och värden ges alltså för vuxna - ej barn. Det föreligger avsevärd osäkerhet i många av dessa värden och de bör användas med försiktighet för enskilda individer. UL-värdena är inte nödvändigtvis tillämpliga vid förskriven supplementering under medicinsk övervakning.

  När du är gravid eller ammar bör du vara försiktig med kosttillskott, örtprodukter, naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel. Många gånger vet man inte om de kan vara skadliga för fostret eller barnet. Använd därför inte sådana produkter utan att först diskutera med din barnmorska, sjuksköterskan på barnavårdscentralen eller läkare.

  Vitashop.se saluför kosttillskott som utgör minimal risk för överdosering. Dock är det viktigt att följa det rekommenderade intag som står på kosttillskottens förpackningar och används flera olika kosttillskott är det viktigt att kontrollera så att inte nivåerna blir för höga för enskilda näringsämnen då vissa ämnen ingår i flera olika kosttillskott. Läs mer under fliken vi rekommenderar.

  Vitashop.se anser att hälsa byggs långsiktigt.

  Vitashop.se rekommenderar kosttillskott som är så naturliga som möjligt.