Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/a/f/6/vitashop.se/httpd.www/project/base/controllers/about/about.php on line 91 Vitashop.se - om oss

Ångerrätt och reklamation

Ångerrätt
Kunden har rätt att ångra sitt köp under vissa förutsättningar.

Kunden kan alltid återkalla sin beställning innan ordererkännandet skickats ut. Om kunden då har betalat i förskott kommer Vitashop Sverige att återbetala orderbeloppet.

Efter det att ordererkännandet skickats ut gäller inte ångerrätten kosttillskott, hälsokost och andra produkter som räknas till livsmedel.

Ångerrätten gäller inte heller varor med bruten försegling som exempelvis produkter för kroppsvård, kosmetiska produkter eller liknande produkter.

Ångerrätten gäller inte heller varor som exempelvis DVD, CD eller andra produkter med försegling om denna försegling har brutits av konsumenten.

Ångerrätten gäller inte heller varor med digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium, exempelvis som nedladdning på internet.

Ångerrätten gäller inte heller kulturevenemang och idrottsevenemang.

Ångerrätten gäller inte heller varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel.

Vad gäller intimprodukter som exempelvis underkläder, badkläder, strumpor, strumpbyxor kan dessa endast returneras om varan är oanvänd, förseglingen obruten och alla etiketter sitter kvar.

När kunden beställer en vara som där ångerrätten inte gäller kommer kunden att få tydlig information om vad som gäller.

Om en vara är förseglad får denna försegling inte vara bruten om kunden vill ångra sitt köp genom att utöva sin ångerrätt.

Paket som kunden inte hämtar ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätten. Vitashop Sverige har rätt att debitera kunden 250 kr i avgift för nedlagt arbete och avgifter för exempelvis frakt.

Paket som inte hämtas ut faller inte inom ramen för ångerrätten.

Kunden måste alltså hämta ut paketet för att nyttja ångerrätten.

För övrigt gäller följande nedan.

Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans. Ett distansavtal är ett avtal du ingår utan att träffa säljaren, exempelvis när du handlar på nätet.

Ångerfristen börjar löpa från dagen du tar emot varan. Kunden har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl. Konsumenten måste ha skickat sitt meddelade om ångerrätt innan ångerfristen löpt ut.

Konsumenten har rätt att undersöka varan.

För att veta om kunden vill ha en vara måste kunden kunna undersöka den. Kunden får inte använda en vara eller hantera den på ett sätt som inte är nödvändigt. Gör kunden det kan Vitashop Sverige kräva ersättning för varans värdeminskning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Vitashop Sverige skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda köpet/avtalet. Detta meddelande skickas företrädesvis via e-post och skall vara Vitashop Sverige tillhanda inom 14 dagar från det att kunden tog emot varan. Bifoga då fakturan där alla uppgifter om köpet framkommer.

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder).

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

När du ångrar ett köp ska du skicka tillbaka varan till Vitashop Sverige inom 14 dagar. Om du kan visa att du har returnerat varan har du rätt att få pengarna tillbaka, även om varan ännu inte har kommit fram till Vitashop Sverige.

Konsumenten ska betala returfrakten vid ångrat köp.

Det är upp till konsumenten att själv bestämma hur varan ska skickas tillbaka men det är konsumenten som har ansvar för varan tills den når Vitashop Sverige, alltså även under transporten.

Är det däremot fel på varan handlar det om en reklamation, var god se nedan. Då är det Vitashop Sverige som ska stå för returfrakten.

Kunden ska kunna visa att varan är köpt hos Vitashop Sverige. Spara därför ordererkännande eller faktura samt kvitto på betalning.

Ett kvitto är det bästa sättet att bevisa detta. Om konsumenten kan bevisa köpet på något annat sätt ska det också accepteras, till exempel med ett kontoutdrag eller en kontokortsslip.

Konsumentverkets ångerblankett kan hämtas här

Läs mer i de fullständiga köpvillkoren under fliken Allmänna Villkor.

Reklamation
Om Vitashop Sverige sålt en produkt till en konsument som det sedan visar sig vara fel på, är vi skyldiga att ta emot konsumentens reklamation (klagan).

Konsumenten kan reklamera fel på produkten i upp till tre år från inköpstillfället under förutsättning att inte bäst före datum gått ut när det gäller produkter som räknas till livsmedel.

Konsumenten ska reklamera inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Reklamerar konsumenten inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid.

För att Vitashop Sverige ska vara skyldig att åtgärda felet ska felet vara ursprungligt, till exempel ett tillverkningsfel.

Vitashop Sverige kan inte anses vara skyldig att åtgärda fel som beror på att kunden har hanterat varan på ett felaktigt sätt.

De första sex månaderna är konsumentskyddet extra starkt. Då är det Vitashop Sverige som måste bevisa att felet inte fanns vid köpet, om Vitashop Sverige ska undvika ansvar. Om Vitashop Sverige inte kan visa att felet uppstått på grund av konsumentens agerande ska Vitashop Sverige utgå från att felet är ursprungligt och att det är vårt ansvar.

Konsumenten ska i normala fall ta den felaktiga varan till Vitashop Sverige, men har inte konsumenten möjlighet till detta kan konsumenten kontakta Vitashop Sverige så att vi kan besluta om hur varan ska transporteras.

Om konsumenten ska skicka tillbaka varan till oss så är det konsumenten som ansvarar för att packa varan så att den inte skadas under transporten.

Vitashop Sverige betalar frakten vid godkända reklamationer.

Vitashop Sveriges skyldigheter för ursprungliga fel och när konsumenten har reklamerat inom tre år är att vi kommer att reparera felet, byta till en ny, felfri vara, ge prisavdrag, låta konsumenten få häva köpet och ge pengar tillbaka, ge ersättning för reparation, låta konsumenten hålla inne betalning eller ge skadestånd. Vilket som kommer att väljas är dock beroende på vilken typ av vara det gäller.

Vitashop Sverige strävar efter att kompensera kunden inom 30 dagar från det att reklamationen är mottagen och godkänd men ibland kan det ta längre tid beroende på olika omständigheter.

Konsumenten måste försöka begränsa förlusten eller skadan. Till exempel får konsumenten inte förvärra ett fel på varan genom att använda den. Använder konsumenten ändå varan får konsumenten betala motsvarande del av förlusten.

Om ersättningen blir orimligt stor för Vitashop Sverige kan den jämkas, det vill säga sänkas till en rimlig nivå. Vid eventuell jämkning tar man hänsyn till företagets ekonomiska förhållanden samt företagets och konsumentens försäkringar.

Vitashop Sverige förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig.

Konsumentköplagen gäller och Vitashop Sverige följer rekommendationer från Allmänna Reklamationsnämnden.

Konsumentköplagen:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-1990932_sfs-1990-932

Läs mer i de fullständiga köpvillkoren under fliken Allmänna Villkor.